A Asemblea Xeral decideu sobre a Regata de Ares

A asemblea de socios da Asociación Liga Noroeste decideu ao respecto de considerar como Non Puntuable a XII Bandeira Concello de Ares.

A votación quedou como segue:

NON PUNTUABLE: 12 votos

PUNTUABLE: 4 votos

BRANCO: 4 votos

Asociación Liga Noroeste